Wayahna ieu mah lur! Masing awak jagjag waringkas ge taun ieu mah ulah waka mudi


Wayahna ieu mah lur! Masing awak jagjag waringkas ge taun ieu mah ulah waka mudik heula nyuak. Buktikeun yen anjen teh nyaah ka kaluarga di lembur 🙏

#jabartanggapcovid19 #jabarsehatlahirbatin #bandung #infobandung

 

Sumber Berita

Berita Populer Lainnya :   Guna mencegah semakin menyebarnya pandemi covid-19 atau virus korona, dan juga u